YWAMKnowledgeBase:NL/Sprint

From YWAMKnowledgeBase
Jump to: navigation, search
VERTALINGEN - English (en) Nederlands (nl)

Communicatie Paginas

Terug naar begin.
Lama.png

Een Sprint is een bijeenkomst van de schrijvers van de JMEO Knowledge Base, zowel in persoon als wel online, waar ze de website gezamelijk bewerken. In deze bijeenkomst worden ideeën gedeeld en veel wordt voltooid op verschillende paginas en projecten.

Op dit moment is er geen Sprint gepland.

Sprints uit het verleden

Sprint 2013
Sprint 2012 in Brussel (Engels)
Sprint 2011
Sprint 2010 in Brussel (Engels)
Sprint 2010 in Berlijn - Notities - Verslag (Engels)
Sprint 2009 in Brussel - Resultaten (Engels)