YWAMKnowledgeBase:NL/Gezichten van de KB/03

From YWAMKnowledgeBase
Jump to: navigation, search
Pitpat.jpg

Pitpat

"Sommige problemen binnen JMEO worden telkens weer opnieuw opgelost. Vaak is er geen alles-oplosser, maar we kunnen nog steeds leren van elkaars ervaringen. JMEO Knowledge Base voor mij is een platform voor Beste Praktijken waaraan iedereen mee kan doen."