SQ/YWAM në Kosovë

From YWAMKnowledgeBase
Jump to: navigation, search

Që nga 22 Shkurti 2000 YWAM është prezent në Kosovë. Tashmë ka disa besimtar që kanë mbaruar shkollën e DTS dhe janë duke shërbyer me kisha dhe shërbesa të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Për më shumë mund të lexosh tek www.ywamkosova.com, ose mund të kontaktosh zyrën kombëtare office@ywamkosova.com.