NL/Fondsen werven voor Gods werk Bijbel studie

From YWAMKnowledgeBase
Jump to: navigation, search

Fondsen werven voor Gods werk

Bijbel Studie

Eén van de belangrijkste obstakels voor nieuwe zendelingen is het vinden van financieel support. Er zijn beschuldigingen geweest dat kerken, predikers, zendelingen en christelijke bedieningen op zijn best het niet zo nauw nemen wat betreft geldzaken en in het slechtste geval zelfs ronduit schandalen hebben veroorzaakt.

Aan de andere kant hebben zendelingen een buitengewone kans om aan de toekijkende wereld te laten zien en voor te leven, hoe je op een Bijbelse manier met financiën om gaat.

De Schriftgedeeltes die bij elke vraag zijn gegeven, zijn niet bedoeld om een definitief antwoord te geven, maar eenvoudigweg je op weg te helpen in je zoektocht.

Voordat je begint, schrijf op waar je bang voor bent of bezorgd over bent als het gaat om het vinden van financiële ondersteuning:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

De meeste van ons financiële waarden zijn niet door de bijbel gevormd,
maar door onze families
en omgeving waarin wij opgroeien.


Voorbeelden van fondswerving

 • Voorbeelden van fondswerving in de Bijbel

Vul het Fondswerving-Voorbeelden Schema in op de volgende bladzijden.

Fondsen werven voor het werk van God - I

Hoe God bedieningen in de Bijbel financierde
Voorbeeld
Tekst-
verwijzing
Gever/Ontvanger
Relatie tussen
gever en ontvanger
Nood
bekend gemaakt?
Beroep gedaan op iets/iemand?
Hoeveelheid
gesuggereerd?
Levieten
II Kron. 31:4
Num. 18:21-24
Deut. 14:22-29
Zelfvoorzienend
Hand. 18:1-5
I Thess. 2:9
Neh. 13:10
II Thess. 3:8,9
Gastvrijheid
Matth. 10:5-15
Ondersteunings-
groep
Lukas 8:1-3
Gal. 6:6
Kwakkels/Manna
Ex. 16:13-17
Joz. 5:12

Fondsen werven voor het werk van God - II

Hoe God bedieningen in de Bijbel financierde
Voorbeeld
Tekstverwijzing
Gever/Ontvanger
Relatie tussen
gever en ontvanger
Nood
bekend gemaakt?
Beroep gedaan op iets/iemand?
Hoeveelheid
gesuggereerd?
Persoonlijk appèl
Rom. 15:20-24
II Kor. 1:16
I Kor. 16:6
Derde partij
Philemon
Titus 3:14
II Kor. 8 - 9
I Kor. 16:1-5
3 Joh. 5-8
Rom. 15:25-29
Neh. 13:10-13
Hand. 11:27-30
Sponsoring door kerk
Fil. 4:10-20
Raven
I Kon. 17:1-7

Fondsen werven voor het werk van God - III

Hoe God bedieningen in de bijbel financierde
Voorbeeld
Tekst-
verwijzing
Gever/Ontvanger
Relatie tussen
gever en ontvanger
Nood
bekend gemaakt?
Beroep gedaan op iets/iemand?
Hoeveelheid
gesuggereerd?
Weduwe
I Kon. 17:8-16
Engel
I Kon. 19:1-8
Tabernakel
Ex. 25-31
Ex. 35-40
Tempel
I Kron. 29
II Kron. 2
Gemeenschap
Hand. 4:32-5:11
Hand. 2: 44-45

Fondsen werven voor het werk van God - IV

Hoe God bedieningen in de Bijbel financierde
Voorbeeld
Tekst-
verwijzing
Gever/Ontvanger
Relatie tussen
gever en ontvanger
Nood
bekend gemaakt?
Beroep gedaan op iets/iemand?
Hoeveelheid
gesuggereerd?
Tempel
van
Joash
II Kron. 24:4-14
Tempel
van
Cyrus
Ezra 1
Nehemia
Neh. 2:1-8
Samuel
I Sam. 9:7,8
Synagoge
Lukas 21:1-4

In het licht van deze voorbeelden uit de Bijbel, wat is je mening over de manier van George Müller [1] om niemand anders dan God bekend te maken wat je financiële noden zijn?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 1. Noot: George Müller was een dominee uit de 19de eeuw die een weeshuis leidde. Hij was voordat hij tot geloof kwam onverantwoordelijk geweest met financiën. Na zijn bekering legde hij een gelofte af dat hij nooit publiekelijk zijn noden bekend zou maken en het niemand anders dan God te vertellen.


Gewetensvragen

Fondsen werven voor Gods Werk - I

 • Zendelingen voelen zich soms schuldig of hebben het gevoel dat ze van liefdadigheid leven. Is het Bijbels om financiën van anderen te ontvangen om Gods werk te doen? Zou het beter zijn als zendelingen zelfvoorzienend als 'tentenmakers' zouden zijn?

Num. 18:21-24 _______________________________________________

Num. 8:14 _______________________________________________

Lukas 8:1-3 _______________________________________________

I Kor. 9 :1-18 _______________________________________________

Fil. 4:10-20 _______________________________________________

Hand. 18:1-5 _______________________________________________

1 Thess. 2:9 ______________________________________________

Hand. 20:33-35 ______________________________________________

2 Thess. 3 :6-12 ______________________________________________

Ander ______________________________________________

Ander ______________________________________________

 • "Ik houd ervan om geld te vragen voor anderen, maar niet voor mijzelf". Is het Bijbels voor zendelingen om financiën te vragen voor hun eigen bediening?

Rom. 15 :20-24 ______________________________________________

2 Kor. 1 :16 ______________________________________________

1 Kor. 16 : 5,6 ______________________________________________

1 Kon. 17 : 1-16 ______________________________________________

Ander ______________________________________________

Ander ______________________________________________

 • Is het Bijbels om financiën te vragen aan vreemden of van mensen die je niet zo goed kent? Zou het geld allereerst moeten komen van degene die je hebt gediend met je werk?

Gal. 6:6 _____________________________________________

Rom. 15:20-24 _____________________________________________

3 John. 5-8 _____________________________________________

2 Kor. 12:13 _____________________________________________

Matt. 10:5-15 _____________________________________________

Rom. 15:27 _____________________________________________

Ander _____________________________________________

Ander _____________________________________________

Fondsen werven voor Gods Werk - II

 • Hoe zit het met het vragen om geld aan niet-christenen? Hoe zit het met familieleden?

Hand. 10: 2-4 _______________________________________________

3 Joh. 5-7_______________________________________________

Neh. 2: 1-8 _______________________________________________

Ander _______________________________________________

Ander ______________________________________________

 • Hoe zit het met het vragen om geld aan mensen die niet zoveel hebben als jezelf ?

2 Kor. 9:7________________________________________________

Fil. 4:17________________________________________________

Deut. 16:17________________________________________________

2 Kor. 8:2,3________________________________________________

Lukas 21:1-4________________________________________________

Ander ________________________________________________

Ander________________________________________________

Verantwoording Afleggen

 • Zou het verplicht moeten zijn voor zendelingen om hun totale financiën rond te hebben voordat ze aan een taak beginnen?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 • Ben je het eens met de stelling: "Gods wil gedaan op Gods manier zal nooit zonder Gods voorziening zijn "?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Fondsen Werven voor Gods Werk - III - Tentenmakers

 • Onder welke omstandigheden (als die er zouden zijn) zou een zendeling bronnen van inkomsten moeten ontwikkelen door het 'tentenmakers principe'? Hoe staat dit in verhouding tot "roeping"?

Hand. 18:1-5________________________________________________

Neh. 13:10________________________________________________

2 Thess. 3:6-12________________________________________________

Ander________________________________________________

Ander________________________________________________

 • Hoe beïnvloedt een baan/onderneming van een zendeling buiten zijn eigen bediening zijn/haar sponsors?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 • Maak een studie van Paulus' ervaringen als "tentenmaker" in 3 plaatsen --

Thessalonica (Hand. 17; 2 Thess. 3:8-9), Korinthe (Hand. 18; 1 & 2 Kor.; 2 Kor. 12:13) en Efeze (Hand. 20:33-34; Efeziërs). Wat kan je leren over waarom Paulus tenten maakte in sommige plaatsen, en anderen niet?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Fondsen werven voor Gods Werk - IV - Persoonlijk Financieel Management

 • Schrijf, op grond van Spreuken, de richtlijnen op voor:

Rijk worden: Arm worden:

3:16__________________10: 4__________________

10:4__________________13:18__________________

11:24-2__________________14:23__________________

12:11__________________20:4__________________

14:23__________________21:5__________________

28:19__________________21:17__________________

28:27__________________22:16__________________

23:21__________________

28:19__________________28:22__________________

28:27__________________

Observaties/commentaar over de richtlijnen uit Spreuken:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 • Ben je het eens met de stelling : "Het werven van fondsen is net zo geldig als evangelisatie"? Hoe zit het met "Mensen zijn belangrijker dan geld ?"

Lukas 16:10-12________________________________________________

1 Tim. 5:8________________________________________________

Ander________________________________________________

Ander________________________________________________

 • Beter om ___________________ te hebben dan rijkdom.

Spreuken 10:22 _______________Spreuken 22:1 ______________

Spreuken 16:16 _______________Spreuken 28:6 ______________

Spreuken 17:1 _______________Spreuken 31:10 ______________

Spreuken 20:15 _______________

 • Als het inkomen van een zendeling laag is wordt vaak een credit card gebruikt om het verschil te overbruggen. Hoe gebruik je credit cards wel en niet op een verantwoorde wijze?
 • Zouden zendelingen hun eigen spaargeld of investeringen moeten gebruiken?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 • Zouden persoonlijke leningen van vrienden of familie geaccepteerd moeten

worden om grote zaken aan te schaffen zoals een huis? Wat zijn de voor en nadelen?

Spr 11:15________________________________________________

Spr. 24:27________________________________________________

Ander________________________________________________

Ander________________________________________________

 • Wat voor standaard moeten zendelingen zetten voor hun levensstijl?

Matt. 11:18,19 _____________________________________________

Spr. 30:8,9 _____________________________________________

1 Kor. 8:7-13 _____________________________________________

1 Tim. 5:17,18 _____________________________________________

Ander________________________________________________

Ander________________________________________________

 • Als een zendeling het net kan redden in zijn leven en bediening met 60 of 80% zou hij/zij dan moeten proberen 100% te bereiken ?

Spr. 6:6-11________________________________________________

Spr. 13:22 ________________________________________________

Spr. 21:20 ________________________________________________

Spr. 30:24,25 ________________________________________________

Ander________________________________________________

Ander________________________________________________

Fondsen werven voor Gods Werk - V - Samenvatting

Geef vijf conclusies/observaties op grond van je studie

1._______________________________________________________________________________________________________________________________


2._______________________________________________________________________________________________________________________________


3._______________________________________________________________________________________________________________________________


4._______________________________________________________________________________________________________________________________


5._______________________________________________________________________________________________________________________________

Welke 2 verzen vond je de meest behulpzaam?

1.


2.

Welke vers wil je uit je hoofd leren?

Voor meer studie: Lees door Spreuken, maak een notitie van elk vers dat te maken heeft met financiën. Mediteren, en maak een lijst bij onderwerp.

Zijn daar er nog onbeantwoorde vragen of bepaalde zorgen vanuit deze studie?


1. _________________________________________________________


2. __________________________________________________________